Vizi E. Szilveszter tanúságtételéről

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Városmisszió 2007 keretében tett tanúságot a Szent István Bazilikában. Ennek hanganyaga a Virtuális Plébánia hanganyagában található meg, továbbá a szöveg egy rövidített változata az Új Ember katolikus hetilapban jelent meg. A szöveges változat rövidített.

Mindkét honlapon a tanúságtétel, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tanúságtétele van feltüntetve.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya 60. § (1)  cikkelye szerint: 

(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságára.

(2) Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más lelkiismereti meggyőződés szabad megválasztását vagy elfogadását, és azt a szabadságot, hogy vallását és meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon akár egyénileg, akár másokkal együttesen nyilvánosan vagy magánkörben kinyilváníthassa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolhassa vagy taníthassa.

(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva működik.

Mindezt együttesen mérlegelve úgy találjuk, hogy Vizi E. Szilveszter, mint magánember természetesen jogosult azt hinni, amit hisz, joga van hitéletet élni, és ennek keretében tanúságot tenni. Kifogásoljuk viszont, hogy a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként legyen feltüntetve, mivel csak magánemberként helyes az említett aktus, magas tekintélyű, államhoz kötődő tisztségviselőként nem. Úgy gondoljuk, hogy az MTA elnöke egyik felekezetnek sem kölcsönözheti akadémiai elnöki tisztségéből fakadó tekintélyét. Habár az MTA és az állam viszonyának jogi státusza bonyolult, úgy gondoljuk, hogy az állam és az egyház szétválasztásának elve szempontjából aggályos, ha Vizi E. Szilveszter, mint az MTA elnöke tesz tanúságot, vagy tanúságtétele ekként jelenik meg.

Amennyiben Vizi E. Szilvesztert az Új Ember, illetve a Virtuális Plébánia szándékán kívül szerepeltette akadémiai elnöki minőségében, felkérjük az érintetteket arra, hogy helyreigazítást tegyenek közzé.

2007.december